Verkoopvoorwaarden

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. VAN VLIET The Candy Company is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer: 28033771.
Via onderstaande links kunt u de Verkoop-/Inkoopvoorwaarden downloaden:

Verkoopvoorwaarden VAN VLIET The Candy Company

Inkoopvoorwaarden VAN VLIET The Candy Company