Disclaimer

INKOOP/VERKOOP VOORWAARDEN: VAN VLIET is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 28033771. 

VERKOOP VOORWAARDEN De verkoopvoorwaarden die VAN VLIET, VAN VLIET Production bv en VAN VLIET Hoogezand bv hanteren zijn de Algemene Voorwaarden voor de voedings- en genotsmiddelenbranche, vastgesteld door de Stichting Centraal orgaan voor de Voedings- en Genotsmiddelenbranche (COVEG). Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 4119944. Een kopie hiervan vindt u op https://www.van-vliet.com/coveg 

INKOOP VOORWAARDEN Op alle inkopen die VAN VLIET, VAN VLIET Production bv en VAN VLIET Hoogezand bv doen gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden, onder nummer 28033771. Een kopie hiervan vindt u op: Link: Inkoopvoorwaarden

DISCLAIMER NEDERLANDS: Aan dit e-mail bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit e-mail bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e- mail contact met de afzender op te nemen.

SALES AND PURCHASE CONDITIONS All sales and deliveries of, VAN VLIET Production bv and VAN VLIET Hoogezand bv are supplied under the general conditions of the foundation COVEG. These have been deposited for the graft of the district court in Amsterdam, under number 46/1998. A copy of this you can view or download on our website  https://www.van-vliet.com/COVEG_EN 

DISCLAIMER ENGLISH: This message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender by sending an e-mail reply. At the same time please delete the message and any attachments from your system without making, distributing or retaining any copies. Although all our e-mails messages and any attachments upon sending are automatically virus scanned we assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt and/or use